PIETISME: «Kaj Skagen legg stor vekt på pietistisk kristendom i forklaring av norsk kultur, men også på mystikk og antroposofi», skriv Johannes Kleppa. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ei annleis og utfordrande noregshistorie

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.