HYRDE: Fra en side kan man spørre om ikke Dag Øivind Østereng (bildet) svikter prestekallet når han går ut av Den norske kirke. Hva skal de gjøre, de som blir igjen? Selv ser han det nærmest motsatt, at det er nettopp som prest han bryter opp og viser vei til andre beitemarker, skriver Tarjei Gilje.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

«Du skal følge meg»

Troverdig om ung asylsøker

Bokanmeldelse

Også i skjønnlitterær form kan vi høste kunnskaper som kan komme til nytte i det ansvar vi alle har for en god integrering av våre nye landsmenn.

Jakobs drøm

andakt

Jakob visste det ikke – og mange vet det ikke – men Gud er ikke langt borte fra noen av oss!