HYRDE: Fra en side kan man spørre om ikke Dag Øivind Østereng (bildet) svikter prestekallet når han går ut av Den norske kirke. Hva skal de gjøre, de som blir igjen? Selv ser han det nærmest motsatt, at det er nettopp som prest han bryter opp og viser vei til andre beitemarker, skriver Tarjei Gilje.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

«Du skal følge meg»

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.