APOLOGET: Mathias Sørbø er oppteken av å argumentere best mogeleg for at den kristne trua er sann.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Forsvarer trua via tastaturet

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)