TOMT: På Encounter har de flyttet musikerne ned fra scenen. Under årets konferanse vil det stå et kors midt i salen, og så står forsamlingen rundt det.  Foto: Katarina Viola Hedman

På denne scenen finner du ingen musikere

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?