VALG: Fremover vil mennesker bli stilt på mange valg. Morten Dahle Stærk mener Staten gjemmer seg bak individets frihet i mange spørsmål.  Foto: Ewout Paulusma, Unsplash

Assistert tilblivelse og assistert avslutning?

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).