KONTEKST: Jorunn Sjaastad synes «den vilkårlige bibelbruken i vår tid» er utfordrende: – Folk tar det som gjør dem godt og så blir tekster satt i feil kontekst. Det er den største utfordringen, sier hun. Foto: Bibelleseringen/Dagen-arkiv

– Det står 
om Guds åpenbarte ord

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).