KONTEKST: Jorunn Sjaastad synes «den vilkårlige bibelbruken i vår tid» er utfordrende: – Folk tar det som gjør dem godt og så blir tekster satt i feil kontekst. Det er den største utfordringen, sier hun. Foto: Bibelleseringen/Dagen-arkiv

– Det står 
om Guds åpenbarte ord

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).