DELER UT: – Vi la ikke skjul på at denne boka kunne de få bruk for fremover, sier Ivar Lyster, som her deler ut nytestamenter til ukrainske soldater.  Foto: Privat

Deler ut nytestamenter til ukrainske soldater

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.