BYSANTINSK MUR: Arkeolog Mordechai Aviam ved utgravningsstedet nord for Genesaretsjøen. I bakgrunnen en bysantinsk mur fra 400-tallet.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Han kan ha funnet Peters hjemby

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)