RETREAT: Oppe i åssiden, sør-vest i Wales, ligger bønne- og retreatstedet Ffald-y-Brenin.  Foto: Therese Bergøy Johansen

Strømmer av nåde fra Wales

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.