PROBLEMATISK: Ansatte i Normisjon opplever det problematisk å gå til nattverd når den forvaltes av en vranglærer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Verdighetsgarantien

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).