PROBLEMATISK: Ansatte i Normisjon opplever det problematisk å gå til nattverd når den forvaltes av en vranglærer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Verdighetsgarantien

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.