ANDAKT: «Folk var enten for eller i mot. Det var umulig å forholde seg nøytral når en hørte Jesu forkunne eller så det han gjorde av undergjerninger.» Foto: Fotolia

Ta et standpunkt

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.