ANDAKT: «Hvorfor skriver jeg dette? For å løfte fram «de lidandes fyrstinna» som et ideal? Ja. Faktisk», skriver Egil Sjaastad. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Prinsessen på «Fridhem»

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.