OMSORG: Jesus – hvordan snakket han? Han kunne bruke sterke utsagn om harde hjerter. Han vek aldri unna for sannheten. Men han talte alltid med dyp omsorg, skriver Egil Sjaastad.  Foto: Fotolia

Ordene våre

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)