OMSORG: Jesus – hvordan snakket han? Han kunne bruke sterke utsagn om harde hjerter. Han vek aldri unna for sannheten. Men han talte alltid med dyp omsorg, skriver Egil Sjaastad.  Foto: Fotolia

Ordene våre

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.