OLJE HJULENE: En positiv egenskap Bibelen framhever gjør fellesskap mellom mennesker mye lettere, skriver diakon Ivar Gjerdi.

Olje på tørre hjul

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.