ANDAKT: «Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn». Foto: Fotolia

Ingen annen grunnvoll

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.