MER TID: – Å omtale sommerukene som en åndelig tørketid blir helt feil. Tvert om, da kan de fleste av oss avsette mer tid til personlig bibelstudium og bønn. I tillegg er det mange stevner og festivaler med mye god undervisning, skriver Kjell Hagen.  Foto: Fotolia

Brød fra himmelen

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.