Illustrasjon.  Foto: Fotolia.com

Barnets teologi

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.