ANDAKT: «Det er nok mange som lever i troen på at det skal ordne seg en dag. At Gud vil finne oss verdige til himmelen. Guds ord sier at eneste vei dit går om Jesus og hans frelsesverk», skriver Ivar Gjerdi. Foto: Fotolia

«Prøv meg»

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.