VISDOM: – Moses viser oss at å telle sine dager på Guds måte, kan gi visdom i hjertet. Den visdommen er å la dagene telle og fylle livet med det som teller, skriver Dag Martin Østevold  Foto: Fotolia

«Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet!»

Det nykarismatiske evangelium

BOKANMELDELSE

Er evangeliet selve budskapet, eller er det en forutsetning for budskapet? I dette spørsmålet finner vi noe av hovedpoenget i Geir Otto Holmås’ tankevekkende og viktige bok.

Det nykarismatiske evangelium

BOKANMELDELSE

Er evangeliet selve budskapet, eller er det en forutsetning for budskapet? I dette spørsmålet finner vi noe av hovedpoenget i Geir Otto Holmås’ tankevekkende og viktige bok.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!