GODE ERFARINGER: Høgskolelektor og tidligere misjonær Torstein Try har mange erfaringer fra gode vennskap med muslimer. Nå skriver han doktoravhandling om vennskap mellom kristne og muslimer i Norge.  Foto: Ingunn Rui

Var vennskapsmisjonær blant muslimer

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.