VIKTIG: – Den kristne kirke i Nord-Afrika hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert, sier forfatter Dagfinn Stærk.  Foto: Boe Johannes Hermansen, KPK

Afrikas ukjente kirkehistorie

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.