VIKTIG: – Den kristne kirke i Nord-Afrika hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert, sier forfatter Dagfinn Stærk.  Foto: Boe Johannes Hermansen, KPK

Afrikas ukjente kirkehistorie

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.