LUKAS: Plutselig, litt ut av det blå, skriver Lukas om Veien i Apostlenes gjeringer. Hvor tar han det fra? Foto: Hugues de Buyer-mimeure/Unsplash

Veien blant alle veiene

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.