SMIL: Den som ler sist, ler best seier vi i dag. Men var det det Matias Orheim meinte då han i 1916 gav ut salmen «Kvardagskristen vil eg vera». 
  Foto: Splendens, Fotolia

Kva gjer den som smiler sist?

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.