FORNEDRELSEN: «Above All» veksler mellom Kristi storhet og hans fornedrelse på korset for vår skyld.  Foto: Marina Bolow, Fotolia

Større enn alt som verden byr på

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.