MISJONÆR: Marianne Thormodsæter (24) fra Halsnøy i Sunnhordland skal innviast til misjonær under UL på Randaberg fredag.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

No blir Marianne (24) misjonær

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)