NÆRVÆR: Geir Otto Holmås mener kristne skal søke Guds nærvær, men at det innen noen karismatiske bevegelser har dannet seg en usunn jakt på opplevelser.  Foto: Michelle Jimenez, Unsplash

– En nærværsteologi nærmest på autopilot

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.