LØSNINGSORIENTERT: – Noe av det jeg liker best ved jobben er at jeg får bruke mine skapende evner i kombinasjon med at jeg må drive med problemløsing, sier Hildegunn Haugen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Hun drømmer om 
å skape gode byer

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.