BRILLEKAMERA: Veronica Lyngved har fått kameraet festa til brilla ved hjelp av magnetar. Innretninga skal hjelpe svaksynte, blinde og dei med lesevanskar i kvardagen.  Foto: Odd Mehus

Dette er Veronica sine nye auge

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.