De fikk høre at de rotet bort livet. Norges mest kjente sangevangelister, Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes, svarte: «Hvorfor være konge når en kan være evangelist?» Foto: Morten Hjertø  Foto: 

Har gledet Kristen-Norge i 40 år

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.