De fikk høre at de rotet bort livet. Norges mest kjente sangevangelister, Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes, svarte: «Hvorfor være konge når en kan være evangelist?» Foto: Morten Hjertø  Foto: 

Har gledet Kristen-Norge i 40 år

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)