EN ROSE: Bildet av en rose som springer ut av Isais ætt kommer av salmens historie. Opprinnelig var den en Maria-vise.  Foto: Fotolia.com

Fra Maria-salme til Jesus-hymne

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).