IKKE HØRE TIL: – Det var en konstant opplevelse av å ikke høre til. Eller leve på en annen planet. Det føltes ensomt å være med i fellesskapet og kjenne seg utenfor, sier «Beate» om de årene hun isolerte seg.  Foto: Christin Gaser, Fotolia

Veien til friheten

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.