Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

rEvolusjon

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)