Menn strømmet til kirken for å delta på samlivskurs. – Jeg ble ledd av da jeg lanserte ideen, sier diakon Liv Helene Austbø.

Liv Helene og Brit fylte kirken med bare menn

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.