DOMMEN: Kirken har hatt mange ulike billedliggjøringer av livets to utganger. Her er det erkeengelen Mikael som holder i vekten.  Foto: Howgill, Fotolia

Fortapelsen holder stand

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.