I BØSSA: Enken som det fortelles om, er bare én av flere enker som omtales i Bibelen. – Jesus har en særlig omsorg for enker, sier Hans-Olav Mørk.  Foto: Fotolia/Gadagj

Enke, men ikke alene

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.