velkjent: Vestenga søndagsskole hører ikke til i en kirke, men liker de tradisjonelle søndags­skolesangene som «Jesus elsker alle barna» og «Når det stormer».  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Startet søndagsskole i barnehagen

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).

Satser videre på egen kjøl

sjømannsmisjonen

Et enstemmig landsmøte i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) sa nei til å oppløse organisasjonen. Det var også full enighet om ikke å fusjonere med noen andre.

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).