velkjent: Vestenga søndagsskole hører ikke til i en kirke, men liker de tradisjonelle søndags­skolesangene som «Jesus elsker alle barna» og «Når det stormer».  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Startet søndagsskole i barnehagen

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.