PÅ TUR ALENE: Lars Verket forteller at han elsker å være på tur alene. Ensomheten og stillheten han opplever heter på engelsk «silence of solitude». Foto: Lars Verket  Foto: 

Med kysten som kirke

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.