PÅ TUR ALENE: Lars Verket forteller at han elsker å være på tur alene. Ensomheten og stillheten han opplever heter på engelsk «silence of solitude». Foto: Lars Verket  Foto: 

Med kysten som kirke

Bibler og forbønn i VM-gatene

bergen

Når sentrum i Bergen koker av sydende Sykkel-VM-feiring, går en gruppe kristne rundt og spanderer boller, bibel og forbønn.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.