LOVSANGSLEDER: David André Østby gir ut nytt lovsangsalbum og video.  Foto: Dag Skorstøl

– Ikke ofte vi ser kristent innhold når vi er på YouTube

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?