LOVSANGSLEDER: David André Østby gir ut nytt lovsangsalbum og video.  Foto: Dag Skorstøl

– Ikke ofte vi ser kristent innhold når vi er på YouTube