LOVSANGSLEDER: David André Østby gir ut nytt lovsangsalbum og video.  Foto: Dag Skorstøl

– Ikke ofte vi ser kristent innhold når vi er på YouTube

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).