RUSSLAND: Pastor Mats Ola Ishoel i Livets Ord Moskva skal krysse Russland på tvers til inntekt for nytt kirkebygg til meningheten. Han regner med å bruke 20 dager på den 9.500 kilometer lange turen. Foto: Morgan Frelsøy

Pastor krysser Russland på tvers med motorsykkel

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.