MENNESKER: – Bibelskolen handler om å vinne mennesker, trene dem og sende dem ut, sier Bibelskolerektor Robert Johansson. Foto: Johanna Hundvin Almelid  Foto: 

De fleste nyfrelste ved Livets Ord er ex-muslimer

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.