SKILT: Kunstner Kjell Pahr-Iversen så skiltet «Jesus verdens lys» da han var med foreldrene i Baptistkirken som liten gutt. Foto: Hans Edward Hammonds

– Jeg ville gjøre ære på mine foreldre

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.