SKILT: Kunstner Kjell Pahr-Iversen så skiltet «Jesus verdens lys» da han var med foreldrene i Baptistkirken som liten gutt. Foto: Hans Edward Hammonds

– Jeg ville gjøre ære på mine foreldre

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.