TIDEBØNN: Studenter som bodde på Sta. Sunniva studenthjem ber tidebønn i Sta. Sunniva kapell, ved St. Paul gymnas Bildet er tatt i 2013. Nå kommer en ny tidebønnsbok.  Foto: Hanne Kristin Pedersen/Dagen-arkiv

Tidebønner for en økumenisk kirke

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.