TIDEBØNN: Studenter som bodde på Sta. Sunniva studenthjem ber tidebønn i Sta. Sunniva kapell, ved St. Paul gymnas Bildet er tatt i 2013. Nå kommer en ny tidebønnsbok.  Foto: Hanne Kristin Pedersen/Dagen-arkiv

Tidebønner for en økumenisk kirke

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.

Holocaust i praksis

intervju

Snakker vi her om en kirkelig praksis som rammet jødene og gjorde Holocaust mulig?

To bølger av vekkelse

her brenner pinseilden

I år er det rundt 50 år siden vekkelsen brøt ut i Kina, og den pågår fortsatt.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.