TIDEBØNN: Studenter som bodde på Sta. Sunniva studenthjem ber tidebønn i Sta. Sunniva kapell, ved St. Paul gymnas Bildet er tatt i 2013. Nå kommer en ny tidebønnsbok.  Foto: Hanne Kristin Pedersen/Dagen-arkiv

Tidebønner for en økumenisk kirke

Sladder og søppeljournalistikk

SYNSPUNKT

Jeg er en kristen journalist. Selv om min jobb ikke er å drive kristen journalistikk, utgjør min tro en viktig del av verdisynet som ligger i bunn for alt mitt virke.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?