TIDEBØNN: Studenter som bodde på Sta. Sunniva studenthjem ber tidebønn i Sta. Sunniva kapell, ved St. Paul gymnas Bildet er tatt i 2013. Nå kommer en ny tidebønnsbok.  Foto: Hanne Kristin Pedersen/Dagen-arkiv

Tidebønner for en økumenisk kirke

Selskaper distanserer seg fra NRA

USA

Selskaper over hele USA distanserer seg fra NRA i kjølvannet av skolemassakren i Florida, og stopper tilbudene NRA-medlemmer har nytt godt av.

Jakobs drøm

andakt

Jakob visste det ikke – og mange vet det ikke – men Gud er ikke langt borte fra noen av oss!

Tok alle styreplassene

BRYNE

Flere organisasjoner bruker Bedehuset Saron på Bryne. Etter årsmøtet denne måneden er alle de seks faste styremedlemmene fra én organisasjon.

Jakobs drøm

andakt

Jakob visste det ikke – og mange vet det ikke – men Gud er ikke langt borte fra noen av oss!