ISRAEL: – Vi hadde en sterkere motivasjon enn de arabiske soldatene. Vi kjempet for livet, sier Noah Klieger (92).  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Ble sionist i Auschwitz

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.