PÅ NORGESOPPDRAG: (F.v.) RebeccaTamm (Tyskland), Shura Facanha (Ecuador), teamleder Peace Aiemsaart (Thailand), Huimin Kim (Sør-Korea) og Veronika Folkestad (Norge) reiser Norge rundt for å mobilisere nordmenn til misjon. FOTO: Privat  Foto: Foto: Privat

Fra verden til Norge

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.

KrF og PDK

debatt

Når ein opplever at mykje av engasjementet er å trakka på KrF og vår partileiing, må ein forventa at nokon av oss seier skarpt i frå.