JESUSBARNET: «Salmen har bare to vers, og begynner slik: «Gud sin egen sønn oss gav, nå ved juletide», sier Fred Søndby. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Ukens Salme – Gud sin egen sønn oss gav

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.