JESUSBARNET: «Salmen har bare to vers, og begynner slik: «Gud sin egen sønn oss gav, nå ved juletide», sier Fred Søndby. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Ukens Salme – Gud sin egen sønn oss gav

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.