OLIVEN: Kommunen har plantet nye oliventrær på de gamle jordene på boplassen langt opp i lia. De har reetablert det gamle kulturlandskapet med en ny olivenplantasje. Foto: Tor Weibye

Historisk på høyden

Sladder og søppeljournalistikk

SYNSPUNKT

Jeg er en kristen journalist. Selv om min jobb ikke er å drive kristen journalistikk, utgjør min tro en viktig del av verdisynet som ligger i bunn for alt mitt virke.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?