TWEENSLEIR: Stevnet Sommer i Nord er todelt hvor tweens, barn mellom 10 og 13 år, får ha sin egen leir, 69 grader nord.  Foto: Normisjon Region Nord

Nord-Norges største sommerstevne