MENING: Bayush Bernahu synes fred, kjærlighet og styrke gir livet mening. Foto: Johanna Hundvin Almelid  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Uten fred mangler vi alt

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).