Drept: Diakonen Michael Nabil Ragheb ble drept i bombeangrepet i kirken i Tanta i Egypt palmesøndag. Sara mistet ektemannen sin og Priscilla mistet pappaen.  Foto: Word Watch Monitor

– Vi tilgir, slik viser vi at kristen tro er annerledes

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Bistandsbalanse

synspunkt

Det er en balansekunst å prioritere mellom innovasjon, risikovilje og grad av kontroll.

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.