BØNNELAPP: Døveprest Lisa Lind hadde med seg en bønnelapp som hun plasserte mellom steinene i Vestmuren i Jerusalem.
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

– En opplevelse å få gå i Jesu fotspor

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).